Information Om Svenska Opelklubben

Svenska Opelklubben är en ideell förening som firar 30 år under 2015. Vår målsättning är att underlätta bevarandet och öka intresset för Opelprodukter, samt att vara samordnare för Opelintresset i Sverige. Vi är Sveriges största Opelklubb med ca 1000 medlemmar,.och är medlem i Motorhistoriska Riksförbundet. Detta innebär att man som medlem kan teckna veteranförsäkring genom klubben. Försäkringen är en förmån och ingen rättighet, men i gengäld mycket förmånlig. Denna kan inte tecknas om man inte är medlem i en klubb. Försäkringsavtal tecknas med MHRF/FOLKSAM.

Klubben ger ut fyra tidningar per år, samt en ny medlemsmatrikel vartannat år. Tidningen innehåller information från styrelsen, inbjudan till träffar, reportage från garage, marknader, träffar och dylikt, en del "mekatips" och även annonser, där medlemmarna kostnadsfritt får annonsera under ”köpes och säljes.” Klubben har ett sortiment av reklamartiklar till försäljning.

Svenska Opelklubben anordnar varje år en Opelmarknad och en större träff. Marknaden äger rum i början av maj. Plats meddelas i klubbens evenemangskalender. Stora träffen cirkulerar geografiskt runt i Sverige, och äger vanligen rum första helgen i augusti. Då hålls även klubbens årsmöte. Till detta kommer några mindre lokala träffar. Information om alla träffar och arrangemang finns att läsa i vår klubbtidning Opelbladet.

Till hjälp för medlemmarna har klubben ett nät av modellkontaktmän, som är duktiga på vissa modeller av Opel, t ex Rekord P1 1958-60. Medlemmar är välkomna att ringa och fråga om allt som har med modellen att göra. Kan vår kontaktman inte svara på en gång så lovar vi att han gör allt för att hitta svaret, och på så sätt hjälpa till med ev problem.

Medlemsavgiften är f.n. 320:- per kalenderår. För medlem som har postadress utanför Sverige tillkommer f.n 160 Kr SEK, Avgifterna fastställs en gång per år Familjemedlemskap kan tecknas, vilket innebär att man betalar 70:- extra per år för familjemedlemmar som är mantalsskrivna på samma adress, men som önskar vara självständig medlem. Medlem som betalar reducerad avgift erhåller ingen tidning. Klubbens Plusgiro är 26 95 57-5.

Har du frågor eller om något är oklart så är du välkommen att ringa Tisdagar mellan kl 18.00-21.00 till 0705 - 28 77 03, (samtal vidarekopplas till aktuell kontaktperson ).

Opelhälsningar Styrelsen