Bli medlem i Svenska Opelklubben

Medlemsavgiften är f.n. 320:- per kalenderår. För medlem som betalar och/eller har postadress utanför Sverige tillkommer f.n 160 Kr SEK, Avgifterna fastställs en gång per år Familjemedlemskap kan tecknas, innebär att man betalar 70:- extra per år för familjemedlemmar som är mantalsskrivna på samma adress, men som önskar vara självständig medlem. Till medlem som betalar reducerad medlemsavgift utgår ingen tidning. Ansökan behandlas när betalning kommit in på klubbens plusgiro, 26 95 57-5.

Kontakta Lena Pettersson om du har frågor angående medlemskap, telefonnummer 070-3944331 eller klicka på länken för att skicka mail: Klicka här för att skicka e-mail

Ändrade fordonsuppgifter kontakta André Wimmer telefonnummer. 0761-089267 eller klicka på länken för att skicka mail : Klicka här för att skicka e-mail

Ändrade adressuppgifter kontakta Lena Pettersson telefonnummer 0703 - 94 43 31 eller klicka på länken för att skicka mail : Klicka här för att skicka e-mail